Địa chỉ: Xã Vĩnh Bình Huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại: 01638837837
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Bình Huyện Vĩnh Thạnh
01638837837
mnvinhbinh@cantho.edu.vn