Địa chỉ: Xã Vĩnh Bình Huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại: 01638837837